LinkedIn

Tarieven, vergoeding, betaling en annulering

Tarieven
Tarieven altijd een lastig onderwerp. Want wees nou eerlijk, eigenlijk wil je het beste voor de laagst mogelijke prijs. En wat is dan het beste en wat is dan de laagst mogelijke prijs? Waar moet je je keuze op baseren? Met LEF! is van mening dat je aan tarieven geen kwaliteit kunt aflezen en dat het belangrijker is om te achterhalen welke kwaliteit je krijgt en wat daar juist wel en juist niet bij is inbegrepen en vooral ook om na te gaan of je er een goed gevoel bij hebt en denkt te kunnen halen waar je naar op zoekt bent. O ja en vergeet dan niet om even te kijken of je geen appels met peren vergelijkt.
Meer informatie voor het bepalen van je keuze kun je vinden op deze website, onder andere onder met LEF!, waar onder meer de visie, missie en het waarom kiezen voor met LEF! beschreven staan. Ook het gezicht achter met LEF! en kinder-& jongerencoaching zijn informatief in dezen. En bel gerust vrijblijvend op als je meer wilt weten, je bent van harte welkom.

Maar om je niet helemaal in het ongewisse te laten, vermeldt met LEF! de volgende tarieven, zoals verplicht, inclusief BTW:

Coaching
Aanmelding telefonisch/per e-mail kosteloos
Kennismaking en oriëntatie (15 min) kosteloos
Intake (60 min) incl BTW € 65,00
Sessie (60 min) incl BTW € 65,00
Tussenevaluatie/ eindevaluatie (30 min) incl BTW € 35,-
Schoolobservatie (60 min) incl BTW € 65,00

NB: Al deze bedragen zijn inclusief 21% BTW, materiaalkosten én indien van toepassing reiskosten en reistijd tot 15km retour. Ook de kosten voor de voorbereiding, de analyses, research achteraf en administratie zijn in deze kosten verwerkt.

Training & Advies
Prijzen voor training en advies volgen na een gesprek waarin helder wordt wat de precieze hulp-/scholingsvraag betreft.

Vergoeding
In de praktijk blijkt dat steeds minder verzekeraars al dan niet een gedeelte van de coaching vergoeden.
Vergoeding of gedeeltelijke vergoeding is afhankelijk van de situatie wellicht toch mogelijk via:
- Persoons Gebonden Budget (PGB)
- In overleg met school soms uit de gelden van het zogeheten rugzakje
- Fiscus
Neem voor meer informatie met betrekking tot deze fiscale aftrekmogelijkheid contact op met de Belastingdienst
- Sociale Dienst
Indien er sprake is van een minimum inkomen is het mogelijk om een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente. Dit geldt zowel voor werkenden als voor inkomensgerechtigden.

Betaling
Na iedere sessie volgt een factuur, deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan middels overmaking op de door met LEF! daarvoor aangewezen bankrekening.

Annulering
Mocht een sessie onverhoopt niet door kunnen gaan, dan dient deze minimaal 24 uur te voren telefonisch te zijn afgezegd. Met LEF! is anders gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.
Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.