LinkedIn

Werkwijze

Hoe gaat met LEF! te werk?

Kinder- & Jongerencoaching
Met LEF! gaat iedere keer weer anders te werk aangezien ieder een eigen “handleiding”, wensen en behoeften heeft. Een goede coach werkt dan ook met een persoonsgerichte aanpak, kortom met maatwerk. Algemeen kun je zeggen dat een aantal elementen in de begeleiding steeds terugkomen:

Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch of via de e-mail. Jongeren van 16 jaar of ouder zijn volgens het Gezondheidsrecht volwassen en kunnen zichzelf aanmelden, het is wel handig als ouder(s)/verzorger(s), hier van op de hoogte zijn.

Kennismaking & orientatie (15 min)
Het is prettig om eerst even de kat uit de boom te kijken, af te tasten, te kijken of je je prettig voelt bij. Tijdens een korte kennismaking en orientatie maken we samen kennis en kijken we of coaching wat kan betekenen. Afhankelijk van de leeftijd en wens is het prettig om dit samen met de ouder(s)/verzorger(s) te doen. Na afloop van deze vrijblijvende en kosteloze kennismaking/orientatie beslis je of je met met LEF! verder wilt.

Onderzoek
- Intake ouder(s)/verzorger(s) (60 min)
- Intake kind/jongere (60 min)
Als er een samenwerking ontstaat, volgt het onderzoeksgedeelte, de intake. Voor jongeren tot 16 jaar kent deze onderzoeksfase ook een ouder(s)/verzorger(s) gedeelte. Tijdens de intake worden de hulpvraag en het doel waar we aan gaan werken vastgesteld. Indien nodig knippen we dit doel op in behapbare kleinere stukjes. Want wees nou eerlijk niemand gaat meteen aan de marathon beginnen zonder eerst een 5 en 10 kilometer te hebben gelopen. Uit de fase van onderzoek volgt een behandelplan-hoe verder…

Coaching (60 min)
Tijdens het coachingstraject werkt met LEF! samen met het kind/de jongere aan het vastgestelde doel. Dit gebeurt op een wijze die bij de persoon, de leeftijd, interesses, mogelijkheden en doelstelling past. Dat kan dan ook heel divers zijn van praten tot het werken met gedachten en overtuigingen, tot tekenen tot knutselen tot kleien, tot het maken van een moodboard, tot verhalen schrijven of lezen tot wandelen tot het doen van oefeningen tot rollenspelen tot het werken uit een werkboek tot…eigenlijk zijn de mogelijkheden eindeloos. En bij dit alles worden geen trucjes aangeleerd, wordt niet verteld wat te doen, want in feite weet je dat zelf veel beter dan wie dan ook en wat jou daarbij helpt, wat voor jou belangrijk is en waar jij op kan vertrouwen, dat gaan we samen ontdekken. Hoeveel sessies nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag. Gemiddeld zijn 6-8 coachingsessies van 1 uur voldoende. Mochten er meer sessies nodig zijn, dan verloopt dat altijd in onderling overleg. Om het effect van coaching zo groot mogelijk te maken is het van belang dat er voldoende steun vanuit de ouder(s)/verzorger(s) en naaste omgeving is.

Tussenevaluatie (30 min)
Na een aantal sessies volgt een tussentijdse evaluatie of een voortgangsgesprek. Dan wordt stil gestaan bij vragen als waar staan we?, wat hebben we tot nu toe bereikt?, wat gaat al goed en wat nog minder? en wat hebben we nog nodig om het gestelde doel te bereiken? Als je 16 jaar of ouder bent, doe ik dat met jou tijdens een reguliere sessie, als je jonger bent, doe ik dat desgewenst apart met jou en je ouder(s)/verzorger(s) samen.

Afronding/eindevaluatie (30 min)
Tijdens de laatste sessie ronden we ook af en evalueren we, staan we stil bij welke successen behaald zijn. Naast terugkijken, zullen we ook vooruitkijken, hoe morgen verder… Het is ook mogelijk om de laatste sessie en de eindevaluatie te scheiden en een apart eindgesprek in te plannen. Dit gaat in onderling overleg.

Training & Advies
Bij een verzoek tot het verzorgen van een training of het uitbrengen van advies zal met LEF! in persoonlijk gesprek gaan met de opdrachtgever om helder te krijgen wat de precieze hulp-/scholingsvraag betreft. Als dit helder is en met LEF! in staat is om hier invulling aan te geven, zal met LEF! een voorstel doen voorzien van een offerte.